top of page

Vi hjälper företag

Xtor Byggruppen AB försöker göra allt för att du som samarbetspartner skall känna dig trygg och väl omhändertagen. Ni är ju vår främsta förespråkare om ni och våra gemensamma kunder är nöjda. Därför är det viktigt att vi träffas för att diskutera förutsättningarna samt ger oss en så bra bild som möjligt av vad det är ni vill uppnå med ett potentiellt samarbete.

 

För att en samarbetsprocess skall funka så bra som möjligt vill vi helst att ni ser oss som en del av er mot kund än en vanlig underentreprenör. Enklare för kunden att förstå samt att vi kan ge en helhetsservice som med större säkerhet ger en nöjd kund.

 

Vi arbetar på två sätt: med fasta priser eller löpande räkning. Detta kan gärna ske med full insyn i våra kostnadskalkyler, budget och tidrapporter där även förbrukad tid och tidrapporter redovisas löpande mot budget. Allt för ett transparent och enkelt samarbete. Fokus för oss är relation och långsiktighet.

var-metod2.gif

Full insyn

Ekonomi

Material

Timmar löpande

Fast timpris

Dagbok

Lön snickare + OH

Fast påslag i %

var-metod3.gif
Anchor 1
bottom of page