top of page

Vår metod

Xtor Byggruppens metod innebär att vi gör allt för att våra kunder ska känna sig trygga och omhändertagna. Därför är det viktigt att vi träffas för att diskutera förutsättningarna - så att vi får en bra bild som möjligt och vi uppnår önskat resultat. Ju bättre vi förstår, desto mer kan vi bidra med för att säkerställa att ni får ut så mycket som möjligt av er investering.

01

Möte

Vi börjar med ett uppstartsmöte, där vår projektledare förklarar hela processen, samt vilken budget ni bör ha och vilka beslut som behöver tas.

02

Planering

Nu påbörjas processen av all administration, bygglov, ritningar och planering. Allt detta sköts av oss!

03

Kontaktperson

Ni blir tilldelad en kontaktperson som kontinuerligt uppdaterar om processen och eventuella avvikelser från planen. 

04

Byggstart

Byggarbetet påbörjas och förväntas pågå i cirka 8-20 veckor, beroende på storlek och omfattning av ditt projekt. Vi tar hand om hela utförandet och leder alla involverade hantverkare och leverantörer.

05

Besiktning

När byggarbetet är klart går vi tillsammans igenom resultatet, så det blir som ni önskat. Grattis till det färdiga projektet!

bottom of page